В днешни дни всички бизнес организации на локални и глобални нива страдат от увеличаващи се външни и вътрешни заплахи и атаки върху тяхната информационна сигурност. Тези заплахи и атаки се разделят на многообразни и различни по характер вектори който продължават да се развиват, нарастват и стават все по-сложни за справяне с времето. При наличие на тези отрицателни явления размерът на щетите които могат да бъдат причинени става все по-голям по отношение на информацията и финансовите активите, също така трябва да се вземе предвид и негативният ефект от отрицателната репутация върху пазара.

В SNB Solutions ние си сътрудничим с вас и ви помагаме да следите обективно нивата на готовност на вашите информационни системи и служители свързани с ИТ сигурността за справяне с този тип ежедневни предизвикателства, като ви информираме за най-ценния актив притежаван от фирмата Ви, вашата "ИНФОРМАЦИЯ".
Регистрирайте се за повече информация 


Анализ на сигурност на ниво приложение

Работим усърдно с нашия екип от професионалисти за постигането на една адекватна и реална оценка на сигурността на ежедневните Ви работни инструменти като пощенски сървъри, сървъри за бази от данни, уеб сървъри и други.


 
Анализ на мрежова сигурност

Оценка на най-важната част от информационния поток, вашата мрежова комуникация.

. Сървъри;
. Точки за достъп;
. Маршрутизаторите;
. Суичове;
. Интранет инфраструктура;
. Интернет.

Приложими политики и мерки за сигурност, свързани с тези взаимодействия.
 


 
Оценка на готовност на краен потребител & ИТ персонала

От нашият опит през времето знаем че сигурността не е само фактор които зависи от външни заплахи също така идва и от вътре във вашата фирма. Правим обективна оценка на готовността и информираността на вашите служители и сътрудници.


 
План за възстановяване при инциденти и оценка на ИТ политики

Всяка фирма трябва да разчита на надеждни планове и стратегии за възстановяване при инциденти. Изготвяме оценка на Вашата готовност и стратегии за посрещане на най-взискателните нужди и срокове в случай, че се случи най-лошото.
 


 
ИМАТЕ ВЪРПОС СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС?Последна актуализация: 06.28.2018 (UTC)