Общи условия за ползване на услуги


При регистрация или достъп до услуги или продукти предлагани от SNB Solutions вие приемате безусловно тук изложените условия за ползване. Тези условия за ползване на услугите заменият напълно всички предишни версии. Моля, прочетете внимателно настоящите условия, тъй като описват вашите легални права и задължения. Тези задължения ще са ефективни от датата на (1) вашият електронен подпис или приемане на настоящите УСЛОВИЯ, (2) активация на вашата сметка или (3) при получаване на електронно съобщение от SNB Solutions с потвърждение на вашата поръчка, или което и да се случи първо от горе изложените. Този договор е ефективен за инициален период от един месец (или по-дълго ако притежавате продължение на договор за услуги) и ще бъде автоматично подновен с последващи условия за същият период от време. За повече информация моля вижте секция 2. В противен случай вие или SNB Solutions може да прекъсне настоящото споразумение (и достъпа до сметката ви) по всяко време чрез 30 дневно предизвестие, или SNB Solutions може да прекъсне договора или прекрати достъпа до вашата сметка без предварително известие при констатация на нарушение на настоящото споразумение. Всеки разход или всички разходи (включително без ограничение тези който са при продължен договор) трябва да бъдат изплатени при приключване на настоящият договор, по подробно описано в секция 2.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
За целите на настоящото споразумение:

1.1.
"Оборудване на SNB Solutions" означава компютърни и телекомуникационни устройства, интернет достъп и / или притежавани права за излъчване, управление и / или поддържани от SNB Solutions и / или нейните филиали, агенти, или правоприемници, които предоставят услугите.

1.2.
"SNB Solutions", "нас ", "ние", "нашите" и граматични варианти на думата колективно се отнасят до Адриана Беренисе Магалланес Лавеага, дружество основано и съществуващо съгласно законите на Република Мексико, с адрес в фрак. Аркос дел Сол , кайе Лос Позос 133. и неговите правоприемници.

1.3.
" Услуги" са продуктите и услугите, предоставяни от SNB Solutions и / или нейните филиали, агенти или партньори, включително но не само уеб хостинг, електронна поща, регистрация на домейн, както и всички свързани с тях услуги за поддръжка, който могат да бъдат изменяни по всяко време по усмотрение на SNB Solutions.

1.4.
"Софтуер" означава всеки софтуер, предоставен от SNB Solutions по всяко време, независимо дали се изтегля на вашия компютър, стига до вас на CD или под друга форма, или се използва онлайн като част от нашите услуги. Софтуерът включва програмата и всички нейни копия или части от тях, независимо дали стои самостоятелно или в комбинация с други програми, както и документацията и други материали, доставени във връзка със софтуера, ако има такива.

1.5.
"Скорост" се отнася до скоростта на предаване на данни в бита в секунда с помощта на оборудване на SNB Solutions.

1.6.
"Съдържание" означава файлове за изтегляне, които са интерпретирани от уеб браузър за изображение с или без плъгини.

1.7.
"Обслужване на клиенти" се отнасят до комуникация от наша страна с вас относно проблеми или въпроси, свързани с услугите, предоставяни от нас на вас.

1.8.
"Такса" означава парични средства и други възнаграждения който сте задължен да заплатите на SNB Solutions за правото на ползване на нашите услуги и трафик при спазване на правилата и условията на настоящото споразумение и на определени услуги за които сте регистрирани, както е посочено в договора ви в момента на получаването им.

1.9.
"Такса за цикъл" означава такс за услуги предлагани от нас който са публикувани на нашия сайт, който може да бъдат променяни по всяко време по усмотрение на SNB Solutions и са в съответствие с разпоредбите на 23.1.

1.10.
"Международни клиенти" означава клиенти, пребиваващи или достъпащи до нашите услуги от държави извън САЩ, Мексико или България.

1.11.
"Закони" означава законите или регуларизациите който са ефективни в Република Мексико и принадлежащите и щати и области, също така законите във вашата държава или държавата от която достъпвате услугите.

1.12.
"Страни" трябва колективно да се разбира SNB Solutions и вие.

1.13.
"Разплащателни сметки" трябва да се разбира кредитна карта или Pay Pal сметка предоставен от вас при регистрация за заплащане на съответните услуги. SNB Solutions може да добави, премахне или модифицира предлаганите методи на плащане чрез който клиентите могат да платят поръчаните улуги по всяко време без предварително уведомление. Плащания чрез Pay Pal подлежът на условия за ползване на PayPal и SNB Solutions не носи отговорност или изпълнява каквито и да е гаранции относно поръчаните услуги.

1.14.
"Спиране" е прекратяване на достъпа до вашият домейн или прекратяване на предаването на информация от и към вашите услуги.

1.15.
"Техническа поддръжка" се отнася към комуникация от нас към вас с цел разрешаване на проблем или въпрос свързан с технически въпроси относно софтуерни продукти или услуги който получавате от нас.

1.16.
"Пространство на уеб сайт" означава количесто на заделена компютърна памет, както е описано в услугата която получавате. По принцип заделено на един или няколко компютри и измерено в мега байти (МВ) където се настанява вашият уеб сайт и е достъпен чрез уеб сървърите ни.

1.17.
"Вие" или "вас" или всичките му принадлежащи граматични форми означават вие или други представители или организации който притежават или участва под каквато и да е форма в определен интерес към вас, или други организации в който вие притежавате или участвате.

1.18.
"Вашата информация" означава каквато и да информация включитело но не ограничено до обяви, документи, ел. съобщения, изображения, филми, уеб страници или друго съдържание свързано с ползваните от вас услуги и съхранявана или предавана чрез нашето оборудване.

1.19.
"Вашата уеб страница" означава информацията предавана чрез Интернет от SNB Solutions която е съхранявана в пространсвото на уеб сайта ви.

1.20.
"Вашите услуги" означава специфичните услуги който сте поръчали, който са обект на ограничения и спецификации в зависимост от отделните услуги който са валидно от датата на поръчката им и таксите за тези услуги в зависимост от таксите за цикъла.

2. УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

2.1.
Освен посочено в противен случай извън този договор, договора е валиден за инициален срок от един месец и ще бъде подновен автоматично всеки месец за допълнителен период от един месец освен ако не се прекрати според посоченото в секция 2. SNB Solutions може да приема предплащания за услуги предлагани под този договор, но приемането на такива плащания не може да променя или допълва условията на този договор. Освен посоченото тук SNB Solutions предлага хостинг и други пакети за който условията на този договор са валидни за един месец и могат да бъдат подновени автоматично според същите условия или подобни освен ако вие не изключите функцията за автоматично подновяване във вашата сметка, в които случай настоящият договор ще приключи в края на посочените тогава срокове. Ще получите уведомление между 30 и 60 дни преди приключване на договора по вашият пакет от услуги които ще предупреди че предстой автоматично подновление и ще ви даде инструкции как да отмените тази стъпка ако не желаете да подновите. Това уведомление ще бъде изпрате на ел. поща която сте предоставили при регистрацията си. Която и да е или всички такси по този пакет са НЕВЪЗВЪЩАЕМИ И ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО според отреденото в договора. Ако желаете да приключите наема на пакета от услуги преди срока на подновяване вие нямате право на възстановяване на платени суми. За тези цели каквато и да е промяна на хостинг пакета може да доведе до прекратяване на договора от страна на SNB Solutions. Платените от вас такси върху пакет може да се възстановят единствено и само ако това споразумение е прекратено от страна на SNB Solutions без причина съгласно раздел 2.2. преди края на срока на вашия пакет в размер, равен на таксите за услуги за остатъка от срока на пропорционална основа, освен ако не е договорено друго в писмен вид от нас с вас.

2.2.
Освен посоченото тук вие или ние може да приключим този договор по всяко време и по която и да е причина чрез предварително 30 дневно писмено уведомление. Ние може да прекратим този договор или да прекъснем предаването на информация свързана с вашият уеб сайт незабавно без предварително уведомление.

2.2.1.
Ако SNB Solutions, по свое осмутрение прецени че сте нарушили която и да е част от настоящият договор, включително и без ограничение която и да е гаранция или задължение посочени в секция 8.

2.2.3.
Ако плащане върху поръчаните услуги е пресрочено с повече от 15 дни.

2.3.
Ви се съгласявате и приемате че при случай че SNB Solutions вярва и прецени че вие сте нарушили предвиденото в секция 8 от този договор, или която и да е от неговите под части, чрез съхранение или допускане за съхранение на материали описани в секция 8 и са били трансмитирани от оборудването на SNB Solutions, ние може без никаква легална отговорност към вас и без задължение за обезпечение към вас да изтрием или премахнем тези материали от нашето оборудване без предварително уведомление.

2.4.
След прекратяване на договора, достъпът до сметката ви ще бъде прекратен и принадлежащата информация към тази сметка включително но не само ел. съобщения, лог файлове, бази от данни или други файлове свързани със сметката ви може да бътат изтрити. SNB Solutions не носи никаква отговорност относно приложените мерки.

3. ОПИСАНИЕ
С референция към настоящите правила и условия за ползване SNB Solutions запазва всички права върху предлаганите услуги и продукти и активирането на достъпа до тях след изплащането на принадлежащите такси при регистрация. Ще получите парола за достъп, сметка и инструкции след приключване на регистрационният процес. Вие сте отговорни за запазване в тайна както на предоставената ви парола за достъп така и за сметката си. Също така вие носите пълната отговорност относно активността свързана с вашата сметка. Приемате и разбирате напълно че трябва да уведомите SNB Solutions при случай на неоторозирано ползване на сметката ви или каквото и да е друго нарушение на сигурността. SNB Solutions не може и не носи отговорност при нанесени загуби или увереждания поради пропуски в изпълнението на тук посоченото. Вие напълно разбирате и приемате че SNB Solutions под никакви обстоятелства не може да носи наказателна отговорност. Предлаганите услуги са обект на следните условия и ограничения:


3.1. Уеб Хостинг Услуги

3.1.1.
SNB Solutions ще ви предостави нетрансферимо, не подлицензно и не ексклузивено и ограничено от лицензия пространство за уеб страница според избраната услуга от вас с не ексклузивно право за ползване с ексклузивна цел за ползване и съхранение на уеб страница и принадлежащата й информация и предавана в Интернет чрез оборудването ни с цели описани в настоящият договор.

3.1.2.
SNB Solutions директно или чрез лицензии ще ви предостави клиентски услуги свързани с вашият уеб сайт или ще отговаря на клиентски запитвания или оплаквания относн услуги предоставяни от нас и свързани с вашият уеб сайт. SNB Solutions не се задължава да предоставя клиентски услуги и поддръжка на други продукти или услуги освен описаните в секция 3. Която и да е заявка или запитване за допълнителни клиентски услуги може да бъде отказана с или без посочване на причина.

3.1.3.
SNB Solutions директно или чрез лицензии ще ви предостави техническа поддръжка свързана с вашият уеб сайт. Която и да е заявка за техническа поддръжка може да бъде отказана от нас без посочване на причина. При отдаване на техническа поддръжка която в последствие може бъде прекъсната в които и да е момент SNB Solutions не носи отговорност и не може да бъде подвеждана под отговорност.

3.1.4.
Цялото уеб пространство което се отдава и принадлежащите услуги към него са обект на настоящите условия за ползване. Вие не трябва и не бива да търсите възможност за промяна или разширение на настоящите права и задължения чрез приемане на различни споразументия с нас.

3.1.5.
Освен ако не е посочено друго в спецификациите на поличаваните услуги, канал за ползване, вкючително но не ограничено до получаване на информация от уеб страницата ви, ел. пощи или сваляне, не бива да превишават шест гига байта за месец. Цялостнота ви квота при ползване на пощенски кутии за сметка не трябва да превишава двадесет и пет гига байта за месец. Вие сте отговорни за наблюдение разхода на пощенските си кутии, и приемате контролирате свалянето на ел. съобщения и да изтривате пощенските си кутии често с цел осигуряване изпълнението на този параграф. При преразход на посочените ограничения SNB Solutions може да откаже да приеме някой или всички съобщения който идват към вашите пощенски кутии. Приемате че SNB Solutions може да вземе допълнително плащане от вас спрямо установените допълнителни такси в момента на сключване на споразумението.

3.1.6.
Някой от предлаганите услуги може да не са в наличност за някой международни клиенти. Ние си запазваме правото да променяме или прекратяваме предоставянето на някой от тези услуги според наша преценка по което и да е време.

3.1.7.
SNB Solutions може да прекрати този договор, преустанови предаване на информаци свързана с вашето домейн име незабавно и без предварително уведомление. Също така може да премахне за постоянно вашата информация от нашето оборудване и предприеме всички необходими мерки за който смятаме за правилни и достатъчни незабавно с цел изпълнение на необходимите закони, при случай че сме уведомени или вярваме че вашият уеб сайт е в нарушение на права за интелектуална собственост на трети лица или е в процес на спор. Както е посочено по-пълно в секция 6, 7 и 10 вие се отказвате от всякакви права за рекламация и искане на обезщетения от SNB Solutions свързани със съдържанието, ползването и оперирането на вашият уеб сайт и приемате и се задължавате да представяте интересите на SNB Solutions в случай на съдебен иск срещу нас изцяло за ваша сметка.

3.1.8.
Вие сте отговорни за реализация на резервни копия на вашата информация върху собствените си компютри. SNB Solutions не носи отговорност и не дава гаранции че ще прави резервни копия на вашата информация или че при наличие на резервни копия те ще са достъпни за получаване от вас. Също така не носи отговорност за никой от вашите файлове. Ако която и да е ваша информация е повредена, изтрита, изгубена или недостъпна по какъвто и да е начин, поради прекратяване или блокиране на сметката ви според настоящото споразумение за ползване, SNB Solutions не подлежи под каквото и да е законово задължение спрямо вас.

3.1.9.
SNB Solutions си запазва правото да мести клиентски сметки на други сървъри който са по-подхоящи според наша преценка и клиентите приемат и разбират че по време на това преместване някой или всички от отдаваните услуги е възможно да не бъдат достъпни.

3.2. Регистрация на домейн имена

3.2.1.
При ваш избор за регистрация на домейн име чрез SNB Solutions, ние ще регистрираме второ ниво на домейн име от ваше име ако желаното име е в наличност за регистрация. SNB Solutions действа единствено като медиатор между вас и организациите предоставящи домейн имена и няма влияние върху отдаването на същите. Регистрацията на вашето домейн име е обект на условия и правила за ползване на трети лица. SNB Solutions не носи отговорност при случай в който домейн име не е налично или не може да ви се отдаде, и не дава гаранции че избраните домейн имена не са в разрез с законови права или дръги регистрирани търговски марки, или че вие ще държите екслкузивни права върху избраните домейн имена за определен срок от време. При пълно изплащане на всички регистрационни такси SNB Solutions няма да изявява или упражнява искания спрямо контрола върху който и да е домейн от ваше име. Вие приемате отговорността по заплащането на свързаните такси при регистрацията на домейн името и оторизирате SNB Solutions да получи тези плащания от сметката ви. Освен ако не се прекрати в края на всеки период домейн името ще бъде автоматично подновено за същият период от време и вие оторизирате SNB Solutions да извърши плащане чрез сметката ви на всички принадлежащи такси свързани с обновлението на домейн имената ви. При невъзможност за извършване на плащане SNB Solutions може по собствена преценка да освободи, отмени, или прекрати ползването на домейн имената ви без никакви легални задължения и претенции към вас.

3.2.2.
Вие признавате и приемате че SNB Solutions или агентите, упълномощените лица или дистрибуторите й може да асоциират каквато и да е информация от какъвто и да е тип по тяхна преценка с домейн името свързано към вашият уеб сайт или които и да е URL свързан с вашият домейн до момента в който вие премахнете асоциираната информация от вашият уеб сайт, или при прекратяване на сметката ви по каквато и да е друга причина, до тогава SNB Solutions или представителите ни може да продължават да се посочват като регистратори на домейн името. Този параграф е приложим върху всички страници и услуги предлагани и генерирати от SNB Solutions или свързаните с нас компании и представители.

3.2.3.
Вие приемате че поради вътрешни за SNB Solutions правила за сигурност ние ще приложим заключване за трансфер на домейн името ви. Вие без ограничение можете да премахнете това заключване с цел трансфериране на домейн името ви към трети лица.

3.2.4.
Вие представяте и гарантирате домейн името си и че то не е в нарушение на интелектуални права или запазени марки на други хора или фирми и освен това че домейн името ви е в пълно съгласие с условията на настоящия договор и в частност предвиденото в секция 8.

3.2.5.
Вие ще ни информирате в който и да е случай на рекламация или потенциален легален иск спрямо домейн името ви в срок от 5 дни след получаването на същите. При случай че сте изгубили правата върху домейн името си по някой от следните начини: домейна е изтекъл, съдебен път вие се задължавате да информирате SNB Solutions незабавно за това кой е новият собственик на домейна и към кого се трябва да се извърши трансференцията, за да можем да предприемем необходимите стъпи ако е необходимо.

3.2.6.
SNB Solutions ще приеме трансфер на домейн име от друг регистратор, единствено след като вие сте заплатили съответните регистрационни такси за период от една година преди осъществяването на трансфера. Домейн който е бил предплатен за повече от една година не не превишаващ 9 години също може да бъде трансфериран и запазено оставащото време, след заплащане на една година регистрационни такси. Допълнителна година ще бъде добавена към оставащите условия на който и да е домейн. Домейни със срок на предплащане за повече от 9 години може да не бъдата трансферирани. При зтичането на едогодишният период вие ще трябва да заплатите нова годишна такса за продължение на ползване на домейна. При молба за трансфер на домейна ви, вие оторизирате SNB Solutions да получи плащане от вас в размер на таксата от една година плюс други свързани и съществуващи таски.

3.2.7.
Вие напълно разбирате и приемате че SNB Solutions може да блокира, откаже, трансферира или промени вашият домейн по всяко време, поради която и да е причина по сво я собствена преценка. Без каквито и да е ограничения по собствена преценка ние може да блокираме, отменим или спрем достъп до домейн регистрационен домейн поради някоя от следните причини:

1. за корекция на грешки направени от SNB Solutions, други реистратори или администратори.

2. за разрешение на спор свързан с въпросният домейн.

3. до 5 календарни дни от датата на създаване на домейна.

4. ако вие нарушите настоящия договор (включително който и да е от допълнителните права и политики).

5. ако ползвате домейн името за незаконни дейности.

6. ако SNB Solutions вярва или има съмнения че този домейн е регистриран в цел ползване за измами.

7. при получаване на съдебна заповед или друго уведомление от съд или други законови органи който изискват блокиране, отмяна, трансфер или промяна на домейн името ви.

Освен горепосочените вие приемате и напълно се съгласявате че регистрираният от вас домейн е обект на бокиране, отмяна, трансфер или модификация според правилата и условията или плитиките който са приложими, включително но не само от ICANN, или които и да е друг регистратор на ccTLD. Както е описано по-пълно в секции 6, 7, и 10 вие се отказвате от всякакви права за съдебни искове спрямо нас свързани с блокирането, отмяната, трансфера или модификацията на домейна ви.

3.3. Софтуер

3.3.1.
SNB Solutions може по свое собствена преценка да ви предостави достъп в комбинация с отдадените ви услуги. При плащане на всички такси и задължения дължащи се на SNB Solutions според настоящото споразумение, ние ви даваме правото което не подлежи на предосъпване, подлицензиране или не ексклузивност за ползване и вие приемате да ползвате софтуера и всички свързани с него документации за лични или бизнес цели по време на валидноста на настоящият договор. Всички права който не са описани изрично тук се запазват от SNB Solutions. Изходен код или друга принадлежаща информация към логическият дизайн на софруера е обект който не е приложим в настоящото лицензно споразумение.

3.3.2.
Въпреки че определени софтуерни продукти могат да бъдат отдадени за ползване безплатно, SNB Solutions си запазва правото да изиска заплащане за въпросните продукти или тяхното обновление/актуализация по всяко време.

3.3.3.
Вие напълно разбирате и приемате че софтуера и всичката свъзрана с него информация, включително но не само неговите обновления, подобрения, промени, оптимизации и информация свързана с инсталацията на софтуера в офиса или домът ви, са наша собственост и всички права върху тях се притежават от SNB Solutions. Освен това вие приемате и признавате че сте информирани че софтуера и всички негови обновления, подобрения, промени, оптимизации и информация свързана с инсталацията са търговска тайна на SNB Solutions и се гарантират от приложими цивилни и наказателни закони в държавата, както и от законите за защита на авторски права. Така че неговото ползване и разкриване трябва внимателно и продължително да бъде контролирано.

3.3.4.
SNB Solutions си запазва всички права върху софтуера и всичката свъзрана с него информация, включително но не само неговите обновления, подобрения, промени, оптимизации и информация свързана с инсталацията.

3.3.5.
Освен ако не е посочено по друг начин в спецификацията за ползване на предоставените услуги, предоставеният ви софтуер е за ваше лично или бизнес ползване. Не трябва да позволявате на трети лица да ползват софтуера или да давате достъп до софтуера от места извън домът или офиса ви, освен ако не разполагате с писмено разрешения от нас. Софтуерът се предостъпва за ползване единствено и само за целите описани в настоящото споразумение и се ограничава в следните три под параграфа на секция 3.

3.3.6.
Докато този договор е валиден или вие имате достъп до който и да е от софтуерните ни продукти вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, копирате или публично излагате, или позволявате на никого да възппоизвежда, копира или публично излага който и да е наш софтуерен продук, без значение дали този продукт е в писмен вид, на магнитен носител или каквато и да е друга форма на пренос, освен ако това не е резервно копие на информацията генерирана от софтуера. (iii) няма да опитвате да създадете копие или реплика на софтуера чрез деасемблиране, обратна инженерия или по какъвто и да е друг начин да се опитвате да достигнете до началният код на софтуера или части от него. (iv) да копирате за лично ползване или за ползване от трети лица наръчници или документация за ползване, системни упътвания, учебни материали или каквито и да е други потребителски ориентирани материали без предварително уведомление на SNB Solutions. С цел запазване на фирмените ни търговски тайни и авторски права вие се задължавате да приложите копие на търговската ни марка и уведомления за авторски права и условия за ползване във всяко копие, модификация или част от наш продукт.

3.3.7.
Вие приемате че трябва да уведомите SNB Solutions незабавно когато получите информация за неоторизирано притежание или ползване на който и да е от продуктите или услугите ни от която и да е персона или организация, и освен това се задължавате да ни съдействате като ние поемаме разходите в защитата на фирмените ни права.

3.3.8.
Освен ако не съществува друго допълнително писмено споразумение с нас, предлаганият от нас софтуер може да бъде ползван само и единствено на единичен компютър или работна станция. SNB Solutions софтуер създаден за ползване на преносими работни станции може да бъде инсталиран както на преносима работна станция така и на стационарна такава но не бива да бъде ползван и на двете едновременно.

3.3.9.
Определени софтуерни продукти са предлагани за ползване онлайн като част от Услугите и ползването на тези продукти може да е обект на допълнителни такси установени в Такси съгласно споразумението. Тези продукти са продукти който се възпоизвеждат пряко върху сървърите ни, и вие нямате право да сваляте, инсталирате, съхранявате или да възпроизвеждате копия, нито пък да подлицензирате достъпа до тях. Вие се задължавате да не превеждате, декомпилирате, деасемблирате, модифицирате, възпроизвеждате, отдавате под наем, продавате, правите обрана инженерия, лицензирате, дистрибуирате или рекламирате каквато и да е час или като цяло софтуера или да сътрудничите на трети лица в горепосочените действия. Онлайн софтуера е създаден с цел ползване чрез потребителски интерфейс и като такъв може да бъде ползван от всеки оторизиран потребител от който и да е компютър или работна станция. Това право се отменя автоматично при приключване на настоящото споразумения, SNB Solutions си запазва правото да спре достъп, модифицира или премахне софтуерен продукт за които и да или всички клиенти по всяко време без предварително уведомление. Определени онлайн продукти също принадлежат и на трети страни и са обект на допълнителни условия предвидени в 2.3.10. SNB Solutions може да ограничи достъп до функционалност на такива продукти по своя преценка.

3.3.10.
SNB Solutions предлага на клиентите си възможност за поръчка на определени продукти на трети страни, в зависимост от поръчаният хостинг пакет. С изключение на софтуер на трети страни които също е онлайн софтуер, такъв софтуер се доставя до клиентите чрез поща и може да бъде поръчан чрез клиенски контролен панел за период от шест месеца след започването на услугата. Лицензионните условия под който се подлага софтуера на трети страни може да се различават от нашите. Нашите кленти се задължават също така и към условията и лицензните споразумения приложими от третите страни и трябва да се запознаят с тях. Също така като софтуер от трети страни ние доставяме продукти и услуги обвързани с лицензии и условия за ползване от Microsoft Corporation („Microsoft Software“) и клиенти който ползват софтуера са обвързани с T&C Microsoft Software Products, който са опоментати тук като референция. SNB Solutions не предлага техническа поддръжка за продукти на трети страни. СОФТУЕРА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДЛАГА ТАКА „КАКТО Е“. ПРЕДЛАГАНЕТО И ДОСТАВЯНЕТО НА СОФТУЕР ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ОТ SNB SOLUTIONS НЕ Е ОБВЪРЗВАЩО, НИТО ПЪК SNB SOLUTIONS Е ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ГАРАНЦИИ СПРЯМО ПОЛЗВАНЕТО И ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ТАКЪВ СОФТУЕР.

3.3.11.
При случай на приключване на Споразумението или при какъвто и да е акт при които SNB Solutions може да прекрати споразументието или при случай на изтичане на сроковете с право за ползване на софтуера, и всички лицензий гарантирани от секция 3.3 ще приключат автоматично, и вие ще премахнете, изтриете или унищожите софтуера и документацият и всички копия от същия.

3.3.12.
Може да спрем да предоставяме софтуер или каквито и да е принадлежащи към него обновления, включително но не ограничено към онлай софтуер или софтуер от трети лица, по всяко време без предварително уведомление и каквито и да законови задължения към вас.

3.3.13.
Софтуер за международни клиенти е наличен единствено за сваляне. Определен софтуер (вкл. От трети страни) може да не е достъпен за международни клиенти.

4. ТАКСИ

4.1.
Определени предлагани услуги са обект на инсталационни, сервизни и домейн такси, и чрез регистрация за тези услуги вие оторизирате SNB Solutions да фактурира вашата сметка за която и да е или всички регистрирани услуги и принадлежащите им такси.

4.2.
Таксите трябва да се издължат съгласно условията във вашият договор, преди активация на предлаганата услуга, не по-късно от първо число на месеца към които се дължат. При случай че SNB Solutions сметне за необходимо ползването на услуги на трети страни за събиране на дължимите суми според този параграф, всички такси и разноски свъзрани със третите страни ще бъдат добавени към дължимата сума.

4.3.
Всички такси трябва да се платят преди датата на предоставянето на услугите. SNB Solutions ще таксува такси (включително но не ограничено от месечни такси, такси за разширение на пакети, и такси за минимални пакети) и допълнителни такси към платежната ви сметка освен ако не е предвидено друго. Вие също така се съгласявате с това че ние може автоматично да таксуваме сметката ви, без ваша оторизация, според условията за автоматично обновление на услуги, и която и да е такса или такси приложими към вашите услуги или вашият уеб сайт, включително но не ограничено до такси за превишено ползване на канал или други под такси. Ако не е получено пълно изплащане на дължимите суми от нас от вашата сметка или банка, вие се съгласявате да ни изплатите всички задължения към вашите услуги при изискване от SNB Solutions.

4.4.
SNB Solutions може да предложи промоционални цени или специални оферти, условията на който може или може да не са във ваша полза. Такива промоции или промени не бива да афектират вашите задължения спрямо настоящтото споразумение. Промоционалните цени могат да са обект на допълнителни условия до нива в който могат да влязат в конфликт с настоящите условия. Промоционални цени и специални оферти не бива да се комбинират.

4.5.
Ние ви гарантираме време за достъпност на предлаганите хостинг услуги не по-малко от 70%. Ако можете да ни уверите че достъпността към вашите услуги е била по-малка от гарантираната от нас, по наша преценка можем да ви компенсираме с пропорционално време на услугите без допълнителни такси в следващитят месец или при покупка на допълнителни услуги. Компенсации не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Компенсации не се прилагат при прекъсване на услугите породено от (i) периодични и планирани поддръжки на системите; (ii) прекъсване породено от вас (iii) прекъсвания който не ограничават достъпа чрез браузър до вашият уеб сайт (пример: прекъсване на ftp достъп или email); (iv) суспендиране на сметката ви поради предприемане на законови действия или възникнали заплахи спрамо вас или поръчаните услуги; (v) суспендиране на сметката ви поради нарушение на настоящотото споразумение; или (vi) причини който са извън възможностите за контрол на SNB Solutions или непредвидими такива.

4.6.
Вие ще заплатите всички разходи по събиране на дължими суми, включително адвокатски и съдебни такси и разходи, в случай че която и да е фактура изисква събиране на задължение по съдебен ред. Всички ваши сметки трябва да са заплатени напълно както и допълнителните разходи по тяхното събиране преди реактивация на достъпа до тях.

4.7.
Международните клиенти са изложени на риск от флуктуации в обменният курс на валутата и на дължимите такси асоциирани към техните сметки спрямо американският долар.Определени услуги няма да са достъпни за межнуднародните ни клиенти до момента в който получим потвърждение за направеното плащане върху същите. Поръчки направени от международни клиенти няма да бъдат приемани освен ако държавата посочена в информацията за контакт не съвпада с тази посочена сметката.

4.8.
При прекратяване на настоящото споразумение ще получите еквивалентна сума върху която и да е предплатена такса. Такси върху определени услуги, включително но не само регистрация на домейн имена и поддръжка, инсталационни такси, такси за доставка и обработка, SSL сертификати за сигурност, вирус сканери, пощенски сметки както и такси върху разирени пакети, не подлежат на възвръщаемост освен ако не е посочено друго или не се изисква от закона. SNB Solutions може да възстанови и други суми по собствена преценка.

5. НЕ ИЗРИЧНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ.

Получаване от SNB Solutions на данни за съхранение в уеб пространството и / или предаването им чрез нашето оборудване, които не съответстват на вашите гаранции, изложени в Раздел 8, не представляват споразумение на SNB Solutions за ползване на услугите или оборудването ни да бъдат използвани за разпространение на такава информация или данни, изцяло или частично, по какъвто и да е начин или ако някога са разпространени чрез използването на нашите услуги или оборудване, да продължат да разпространяват тези данни.

6. Без гаранции от SNB Solutions.

ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ СА ОТ ТИП „КАКТО СА“ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КАКВИТИ И ДА СА ГРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, КОСВЕНИ ИЛИ ПРЕКИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПРИЕМАТЕ БЕЗОСЛОВНО ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ РИСКОВЕ СА ИЗЦЯЛО ЗА ВАША СМЕТКА. SNB SOLUTIONS НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ ДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪЩО ТАКА SNB SOLUTIONS ТУК ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКА И ВСЯКАКЪВ ВИД ГРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО И НЕ САМО: (1) КАКВИТО И ДА СА ГРАНЦИИ ОТНОСНО ДОСТЪПНОСТ И НАЛИЧНОСТ, КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСТАВЕНИТЕ ВИ УСЛУГИ ИЛИ СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО И НЕ САМО УСЛУГИТЕ И УЕБ САЙТА ВИ; (2) КАКВИТО И ДА СА ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПРОДАЖНОСТ ИЛИ ДОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ. SNB SOLUTIONS НЕ ГАРАНТИРА ТОВА ЧЕ КОЕТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ МАТЕРИАЛ ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НИ ЩЕ БЪДЕ СВОБОДЕН ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕЙ, ТРОЯСКИ КОНЕ, ИЛИ ДРУГИ ЗЛОНАМЕРЕНИ КОМПОНЕНТИ. ВИЕ ПРИЕМАТЕ И РАЗБИРАТЕ ЧЕ НИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ВАШИЯТ УЕБ САЙТ ИЛИ УЕБ САЙТА НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ПЕРСОНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ.

7. SNB Solutions ограничена отговорност.

ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ЕКСКЛУЗИВНО РЕШЕНИЕ ЩЕ Е ДА ПРЕКЪСНЕТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И ДА ПРЕКРАТИТЕ НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SNB SOLUTIONS НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, УПРАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЪТРУДНИЦИ, АГЕНТИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДВЕЖДАТ ПОД ОТГОВОРНОСТ ПРЯКО, НЕПРЯКО, ИНЦИДЕНТНО, НАЗИДАТЕЛНО, СПЕЦИАЛНО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА ЩЕТИ ВЪЗНИКНАЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ SNB SOLUTIONS УСЛУГИ. НЯКОЙ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЩАТИ/ОБЛАСТИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОТКАЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНО НАНЕСЕНИ ЩЕТИ. В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, ЩАТИ/ОБЛАСТИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИТЕ НА SNB SLUTIONS СЕ ОГРАНИЧВАТ ДО ГРАНИЦИТЕ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ОПИСАНИТЕ ПО ОТДЕЛНО В СОФТУЕРНИТЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. SNB SOLUTIONS НЕ ИЗПЪЛНЯВА И СЕ ОТКАЗВА ОТ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА НА ТРЕТИ СТРАНИ КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ИЛИ ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ТЯХ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ, ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ И НЯМА ДА УЧАСТВАМЕ ИЛИ НАБЛЮДАВАМЕ КАКВИТО И ДА СА ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ ВАС И КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА. ВИЕ ТУК НИ ОСВОБОЖДАВАТЕ ОТ КАКВАТО И ДА Е И ВСИЧКИ ОБЛИГАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ИСКАНИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИ. ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ КОЯТО ПОЕМА SNB SOLUTIONS ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ СПРЯМО НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ОТ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ КАКЪВТО И КАТО ЦЯЛО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ ИСК ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОТАЛА НА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ ОТ ВАС КЪМ SNB SOLUTIONS В ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА, НО БЕЗ ДА ПРЕВИШАВА ОБЩА СУМА ОТ $ 1,000 ЩАТСКИ ДОЛАРА.

8. ВАШИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ГАРАНЦИИ

8.1.
Вие приемате и гарантирате че посочената от вас информация за контакт е пълна и точна, освен това се задължавате да ни уведомите в 15 дневен период от време при настъпване на каквито и да е промени с тази информация. Контактната информация включва вашите пълни имена така както сте регистрирани по закон, адрес на електронна поща, пощенски адрес и име, телефонен номер за контакт, факс номер, както и електроннен адрес на административно отговорена личност за избраният от вас домейн/и (ако е приложимо).

8.2.
Вие приемате че трябва да ни уведомите при настъпването на каквито и да е промени с вашите първични и вторични DNS адреси на вашите имеви сървъри, в случайте когато вие сте ги инсталирали или конфигурирали или домейн името е просто притежавано от друг регистър и е насочено към уеб сайт който се хоства чрез SNB Solutions.

8.3.
Вие приемата и гарантирате че ползваните от вас услуги и оборудване, висички продажи и дистрибуции, по какъвто и да е смисъл от какъвто и да е тип съдържание, включително но не само, изпълними файлове (като .ЕХЕ), дигитализирани аудио/видео файлове (като МР3), или архивни копия на защитени чрез авторски права трудове (като ZIP); стоки, включително но не ограничено, видео касети или CD-ROM продукти, и усуги ползвани от вас, който са рекламирани или промотирани, или по какъвто и да е директен или индиректен начин асоциирани с ползваните от вас услуги и оборудване, ще са съобразени с приложимиете закони.

8.4.
Вие приемате и гарантирате че няма да съхранявате нито ще излъчвате или разпространявате чрез оборудването ни каквато и да е информация или материали който се състоят, съдържат или препращат към детска порнография или са частично или цялостно свързани със съдържание на сексуални сцени на лица който изглеждат по-млади от 18 години, без да е от значение тяхната реална възраст, или изпълнявани от лица който претендират че са непълнолетни, или какъвто и да е друг акт който може да е вреден за непълнолетни лица.

8.5.
Вие се съгласявате и гарантирате че информацията която излагате е изцяло свързана с бизнес, развлечение и/или учебни цели, и че вие поемате цялата и единствена отговорност и задължения относно тази информация, визуални материали, реклами или други, да бъдат ексклузивно и доброволно предавани към заинтересован възрастни и само чрез места в който тези материали са в съответствие с общо приетите стандарти.

8.6.
Вие приемате и гарантирате това че вашата информация не нарушава никои закон свързан с порнографско съдържание, и не съдържа или води към порнографски материали, или съдържание на сексулани сцени с животни, изнасилване, сексуален тормоз, насилие, мъчение или разчленяване, или друго съдържание което SNB Solutions би оценил като неподходящо.

8.7.
Вие се съгласявате че е ваша отговорност да установите и поддържате подходящи и ефективни сканиращи механизми и/или процедури върху вашият сайт за предотвратяване на достъп до злонамерени и зловредни материали или неподхояща информация към малолетни.

8.8.
Вие приемате че ако вашият уеб сайт излага, съдържа или води към зловредни материали или материали и информация който са достъпни свободно от непълнолетни, или са съставени от материали съдържащи детска порнография, според наша преценка можем без предварително уведомлени да премахнем или изртием тези материали от уеб сайта ви, и да прекратим хостинга на вашият уеб сайт, без каквито и да е задължения към вас или който и да е трети лица.

8.9.
Вие приемата че в случай че SNB Solutions е уведомена от трети страни че домейн името ви или каквито и да е материали свързани с уеб сайта ви, нарушават авторските права на трети страни, или нарушават правата на повелителност на трети лица, или са съставени от какъвто и да е друг иск или нарушение на права за интелектуална собственост от какъвто и да е вид, ние можем без предварително уведомление и според наша собствен преценка, или да премахнем тези материали от уеб сайта ви, и/или да ограничим публичният достъп до домейн името ви или материалите публикувани в сайта ви. Също така по наша оценка можем да прекъснем настощият договор без право на обезщетения към вас или трети страни от какъвто и да е вид. Както е описано по-подробно в секция 6, 7 и 10, вие се отказвате от изяваване на каквито и да е претенции спрямо SNB Solutions сега и за бъдеще свързани с каквито и да е предприети действия в отговор на оплаквания че вие сте нарушили интелектуална собтвеност на трети лица, и вие приемате и се съгласявате да предпазвате и защитавате SNB Solutions срещу каквито и да е от този вид законови искове.

8.10.
Вие потвърждавате че представлявате, че сте съгласни и гарантирате, че по всяко време притежавате всички необходими права върху интелектуалната собственост, включително, но не само всички авторските права, тръговски марки, правата за публично ползване както в Мексико така и по света, права за възпроизвеждате и разпространявате чрез Интернет на изложената ваша информация или съдържание, които по друг начин популяризирате, рекламирате и / или разпространявате чрез трети лица или чрез директно или непряко ползване на предлаганите от нас услуги или оборудване.

8.11.
Вие сте съгласни и гарантирате това че изложената от вас информация не съдържа или не се състой или води към материали с клеветническо съдържание или съдържание което нарушава или подтиква към нарушение или по какъвто и да е начин може да дава идей свързани с нарушения на общоприети закони или други права на които и да е човек или организация, включително и без ограничения, права за защита на лични данни и всички други лични и собственически права. Ви сте съгласни с това да не събирате лична идентифиционна информация за които и да е човек, без негово изрично съгласие, и ако събирате такава информация то съхраняваните записи ще бъдат съхранявани спрямо условията на настоящият договор за срок от три години след неговото изтичане. Ако събирате тази информация чрез вашият уеб сайт, вие трябва да го правите единствено и само след запознаване на ползвателите с вашите политики за повелителност и целите за който ще бъде използвана тази информация, съгласно всички приложими законови рамки.

8.12.
Вие сте съгласни и гарантирате че изложената от вас информация не съдържа или не води към каквито и да е материали който са насилствени, заплашващи, зловредни или злонамерени.

8.13.
Вие приемате и гарантирате че изложената от вас информация и кито или който и да е материал (и) от какъвто и да е вид който разпространявате ползвайки нашите услуги или оборудване, са през цялото време свободни от наличие на каквито и да е увреждащи софтуерни дефекти, не само „вируси“ „червей“, „троянски коне“, и други аномалии, който може да причинят софтуерни или хардуерни прекъсвания или откази, забавяния или компрометиране на системната сигурност. Вие се задължавате да не опитвате да получавате достъп до оборудването или уеб сайта на други клиенти без тяхно предварително позволение или да ползвате предлаганите от нас услуги за изпълнение или помагане на изпълнението на атаки от тип „отказ на услуга“ или атаки въдху други уеб сайтове или интернет услуги.

8.14.
Вие сте съгласни и гарантирате че няма да използвате под каквато и да е форма предлаганите от нас услуги за изпращане на нежелани електронни съобщения, информационни бюлетини, IRC артикули от какъвто и да е вид „спам“, „фишинг“ или „мейл бомби“, SNB Solutions си запазва правото да блокира мейли от които и да е източник ако прецени и вярва че те се ползват с цел нежелани електронни търговски съобщения.

8.16.
По което и да е време предложеното от нас пространство ще се използва от вас единствено за съхранение на вашият уеб сайт. Вие няма да ползвате пространството отделено за вашият уеб сайт или други наети от вас услуги по какъвто и да е друг начин които може да доведе до претоварване на предлаганото от нас оборудване, което включва но не се ограничава до инсталиране или ползване на уеб проксита, използване на отделеното за вас пространство като място за съхранение на резервни копия, или съхранение на свалени от интернет материали. Ползването на пространството отделено за вашият уеб сайт трябва да е по начини съобразени с настоящият договор и не трябва по какъвто и да е начин да нарушава или ограничава нормалното опериране на мрежовото ни оборудване. Ако по каквато и да е причина ползваните от вас услуги водят към претоварване на оборудването ни, ние имаме право по наша собствена преценка и без предварително уведомление да замразим достъпа до вашият акаунт и да спрем временно предлаганите ви услуги докато се разяснят и премахнат причините.

8.17.
Вие се съгласявате и гарантирате, че всички приложими данъци са платени или ще бъдат изплатени изцяло от Вас при дължими суми във връзка с всички фирми и служители, свързани с използването на предлаганите от нас услуги, и че няма да има претенции от която и да е данъчна институция срещу нас или свързани лица с тях за изплащането на тези данъци.

8.18.
Вие декларирате и гарантирате че имате навършени 18 години (21 в някой държави) и че сте напълно компетентни и способни да сключите настоящият договор.

8.19.
Вие сте съгласни с изпълнението на всички законови правила свързани с условия за ползване и съдържание на онлай услуги.

8.20.
Разбирате че вашият уеб сайт може да бъде хостван и достъпен в Мексико и други държави по света, и приемате условията отредени чрез мексиканските закони, локалните закони и други правни рамки където вашият уеб сайт може да бъде хостван или достъпен, освен това приемате който и да е закон за експортен контрол и закони за забрана или разрешение за трансмитиране по електроннен начин или какъво и да е друг начин, което и да е съдържание или софтуерен обект на рестрикции спрямо тези закони към забранени от тях дестинации, без първо получаване и последващо изпълнение на разрешение от съответните институции. Вие приемате че SNB Solutions може по всяко време да премахне съдържание, ограничи достъп, или напълно да спре вашият сайт ако по наша собствена преценка сметнем че вашият уеб сайт или която и да е част от неговото съдържание не се съобразява с някои от приложимите закони. Освен това сте ъгласни и приемате че няма да качвате какъвто и да е софтуер или материал във вашят акаунт които не може да бъде експортиран без предварително писмено разрешение от съответните правителствени институции, включително но не само определени типове криптиран софтуер.

8.21.
Вие няма да оперирате чат софтуер ползвайки предлаганите от нас услуги освен ако това не е позволено от условията за ползване на избраните от вас услуги.

9. ПОВЕЛИТЕЛНОСТ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И АВТОРСКИ ПРАВА

9.1.
По време на валидността на този договор може да получите достъп до определени повелителни данни, търговски марки, търговски тайни или техническа информация която принадлежи на SNB Solutions и е пряко или косвено свързана с изпълняваните от нас услуги накратко наречени „повелителна информация“. Вие приемате да пазите в тайна тази „повелителна информация“ до която имате достъп чрез настоящият договор, и да не я разкривате пред когото и да е без предварително писмено разрешение от SNB Solutions, или да ползвате тази информация за ваши собствени цели и печалба. Ние си запазваме всички права относно тази „повелителна информация“.

9.2.
SNB Solutions е запазена търговска марка на Адриана Беренисе Магаянес Лавеага. Всички принадлежащи права са запазени. Търговската марка, логота и марки на услауги изложени на този уеб сайт (колективно наречени „Марки“) принадлежат на SNB Solutions и/или нейните партньори или трети лица който са отдали права на SNB Solutions („Партньори“). SNB Solutions и партньорите й притежават всички права относно Марките и никоя част и нищо от настоящият договор отдава права за ползване на марките на вас или която и да е друга персона или организация. Вие не нямате право да ползвате, възпроизвеждате или излагате Марките ни без предварително писмено разрешение от нас. Всички други търговски марки, имена на продукти и фирмени имена и логота който са изложени в сайта ни са собственост на техните принадлежащи собственици.

9.3.
Освен ако не е изрично посочено в сайта ни, вие считате, приемате и разбирате че цялото съдържание, изображения и материали който са изложени в този сайт (колективно наричани „SNB Solutions съдържание“) са изключителна собственост на SNB Solutions. Която е защитена от мексиканските и международни закони и регулационни мерки. Вие нямате права да използвате, възпроизвеждате, излагате или продавате или отдавате която и да е част от SNB Solutions съдържанието без нашето предварително писмено съгласие. Нямате право да правите каквито и да е препратки до която и да страница от сайта ни или да вграждате в „рамки“ която и да е била част от него без нашето предварително писмено изразено съгласие и позволение.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КЪМ SNB SOLUTIONS

Вие се съгласявате изцяло да защитавате интересите и ада обезщетите SNB Solutions, включително нашите служители, директори, собственици, агенти, адвокати, акционери, свързани лица, срещу всеки вид искове, действия, загуби, нанесени щети, глоби, разходи и разноски, адвокатски хонорари, арбитражни такси, такси за посредничество, експертни разноски и всякакви други последствия от всякакъв вид, пряко или непряко произтичащи от всички неуспехи на вас или вашия агент (и) да спазвате напълно всички задължения и други разпоредби, изложени в настоящото споразумение, включително, но не само вашите гаранции, посочени в раздел 8, или нарушаването на правата на интелектуална собственост на трета страна. Вие също се съгласявате да защитавате и обезщетявате SNB Solutions, включително неговите служители, директори, собственици, управляващи агенти, адвокати, акционери, свързани лица, наследници и възложители от и против всякакви искове, искания, погашения, глоби, санкции, разноски включително, но и без ограничение, адвокатски хонорари произтичащи от имуществени вреди или икономически загуби понесени от трета страна доколкото тази щета или загуба е причинени от каквото и да е действие или пропуск от Вас или Вашите агенти във връзка с изпълнението на този договор. Вие се съгласявате, че SNB Solutions има правото да участва в защитата на такива искове собствени съвтници и защитници за ваша сметка.

11. БЕЗ ЗДРУЖЕНИЯ ИЛИ ПАРТНЬОРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Нищо в настоящият договор няма за цел да създава или насърчава разбиране или интерптретиране за изграждане на какъвто и да е вид здружение или партньорстово между SNB Solutions и вас, и нищо в настоящото споразумение не трабва да се счита или възприема като основа за създаване на такива сдружения или партньорства. SNB Solutions няма интерес и не изявява желание за контрол под каквато и да е форма върху вашият бизнес. SNB Solutions няма да има пряк финансов или друг интерес към "онлайн" магазин или друго онлайн мероприятие, свързано с използването на отдаваните от нас услуги и оборудване. Връзката ни с вас се ограничава единствено до това на отдаване на услуги описани в настоящето споразумение.

12. SNB SOLUITONS НЕ ПРЕДЯВЯВА ИНТЕРЕС ОТНОСНО, ЛИЧНИ УСПЕХИ, ПАЗАРИ ИЛИ РАЗХОДИ

12.1.
Вие потвърждавате че едностранно сте взели решение за използване на онлайн уеб сайт и услуги свъзрани с вашият бизнес и че те се определят като високо рисков бизнес модел. Освен това се съгласявате, потвърждавате и разбирате че SNB Solutions, неговите агенти или представители, или която и да е персона която ни представлява в момента, или директно или не директно се комнуникира с вас, или се е комуникирала в миналото и е изразила по какъвто и да е начин гаранции, уверения или какъвто и да е друг вид:

12.1.1.
потенциални условия за печалба, откриване на нови пазари, или висока вероятност за успех на вашите начинания чрез предлаганите от нас услуги и оборудване както е описано тук.

12.1.2.
възможността или вероятността при ползването на които и да е продукт и/или услуги, предоставени от SNB Solutions съгласно настоящото споразумение, може или ще доведе до възстановяването на каквито и да е средства или разходи от ваша страна за каквато и да е цел; или

12.1.3.
съществуването, несъществуването, размера или каквато и да е друга характеристика на какъвто и да е пазар за продукти или услуги, по какъвто и да е начин свързан с позлваните от вас, наши услуги или оборудване според настоящият договор.

13. УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ НА НЕЕКСКЛУЗИВНА ОСНОВА

Която и да е и всички услуги който се предлагат или може да се предлагат от SNB Solutions обект на настоящият договор, включително лицензни споразумения или права за ползване, са неексклузивни и нищо в нястоящият договор не трябва да ограничава SNB Solutions от това да предлага подобни услуги или гарантира сходни лицензни споразумения на трети лица без значение дали тези трети лица са ви директна компетенция. Нищо в настоящият договор не може да ограничава SNB Solutions от започване на начинания сходни с вашите или такива който са ви директна компетенция.

14. ЛИПСА НА РЕДАКТОРСКИ КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА SNB SOLUTIONS

Във връзка с предоставените от вас гаранции относно вашата информация, SNB Solutions няма нито да упражнява редакторски контрол, нито какъвто и да е друг субективен контрол върху съдържанието на вашата информация. SNB Solutions не упражнява мониторинг на вашата информация, и не уражнява какъвто и да е контрол върху информацията която се намира в Интернет, освен върху тази в собственият ни уеб сайт. SNB Solutions не може да бъде държана под отговорност относно точността, правилността, или законноста на вашата информация. Вие единстени сте отговорни за съдържанието на вашият уеб сайт и за осигуряването на информационната му коректност, точност и услугите който предлагате на трети лица чрез Интернет.

15. ПОВЕЛИТЕЛНОСТ

Наша политика е да уважаваме и зачитаме вашите права за повелителност на информацията. Ние няма да упражняваме мониторинг, редакция или разкриваме каквато и да е ваша лична информация или информация свързана с вашият акаунт, или съдържание без предварителното ваше съгласие и освнен ако не сметнем че това е необходимо при някой от следните условия:

15.1.1.
за изпълнение на законови процеси и задължения, включително но не ограничено от това за отовор на цивилни или криминални искове, заповеди за обиск, заповеди свързани с националната сигурност, или други легално основани искове.

15.1.2.
за предпазване и защита на нашите права на собственост или правата на напите офицери, агенти, доставчици или партньори.

15.1.3.
за прилагане на настоящият договор или

15.1.4.
за защита на интересите на други наши клиенти.

15.2.
НЕЗАВИСИМОСТТА НА УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, SNB SOLUTIONS СИ ЗАПАЗВА ПРАВАТА (ГАРАНТИРАНИ ЧРЕЗ МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО) И ПО СВОЕ МНЕНИЯ, ДА УПРАЖНЯВА МОНИТОРИНГ НА ВАШАТА СМЕТКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ПОЛЗВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СМЕТКА И ПРИНАДЛЕЖАЩИ ПОДСМЕТКИ, С ЦЕЛ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ИЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ АН КРИМИНАЛНИ ИЛИ ПУБЛИЧНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ.

15.3.
Вашият Ай Пи адрес е трансмитиран и записван с всяко ваше изпратено съобщение, при ползване на услугите предлагани от нас. SNB Solutions предлага до определена степен предоставяната от вас информация на трети лица и рекламодатели. За по-подробна информация относно типа и ползването на тази лична информация която събираме от вас, моля прочетете Условията ни за повелителност.

15.4.
ОСВЕН ТОВА ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ЧЕ ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТРАНСФЕРИРАНА И ПОДДЪРЖАНА В МЕКСИКО, БЪЛГАРИЯ, ФРАНЦИЯ, САЩ ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ. ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И В ДЪРЖАВИ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИЛИ ДРУГИ МЕСТА ПО СВЕТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСЕН С ТРАНСФЕРИРАНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЛИ ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА ВИ НА ПРОИЗХОД ИЛИ ПРЕБИВАВАНЕ, МОЛЯ НЕ ПРИЕМАЙТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ НА УСЛУГИ. ОСВЕН ТОВА ПРИЕМАТЕ И РАЗБИРАТЕ БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ ОТ ТОВА КОЯ Е ДЪРЖАВАТА ВИ НА ПРЕБИВАВАНЕ SNB SOLUTIONS МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИЯТ УЕБ САЙТ ИЛИ ДОМЕЙН ИМЕНА НА ТРЕТИ СТРАНИ, И ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ СВЪРЗАНИ С ТОВА И ГАРАНТИРАНИ ОТ ЗАКОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДО ПЪЛНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ОБХВАТ ОТ ТЯХ.

16. ДЕЛИМОСТ
В случай че който и да е или която и да е част от предвиденото в настоящият договор по каквато и да е причина се счете за невалидно, незаконно или неприложимо, то тази част не може и не бива по никакъв начин да афектира или автоматично да отхвърля или отменя останалите части предвидени в настоящият договор. Невалидността или неприложимостта на която и да е част от договора не може да оказват ефект на невалидност на този договор или останалите му части.

17. НЕПРИЛОЖИМОСТ НЕ Е ПРЕДОСТАВКА ЗА ОТКАЗ.

Неуспехът на SNB Solutions по което и да е време да проложи която и да е от разпоредбите по този договор не изключва каквото и да е друго или по-нататъшно прилагане на такава разпоредба или упражняване на други права по този договор. Не е отказва от настоящият договор, освен ако не е посочено в писмен вид от упълномощен представител на SNB Solutions.

18. СЪОБЩЕНИЯ

18.1.
SNB Solutions може да ви изпраща съобщения чрез електронна поща на посоченият от вас адрес при регистрация или в последствие предоставен от вас. Такива съобщения се считат за валидни и ефективни без значение дали сте ги получили или не, и ще се считат за писмени уведомления свързани с целите на настоящият договор.

18.2.
Вие може да се свъзвате с SNB Solutions в един от следните начини:

18.2.1.
чрез лична доставка на съобщението.

18.2.2
чрез мексикански пощенски услуги.

18.2.3.
чрез факс съобщение или

18.2.4.
чрез електронно съобщение или сертифицирани пощенски услуги.

18.3.
Такова съобщение, изказване или какъвто и да е документ доставен до SNB Solutions, с изключение на настоящият договор, се счита за окончателно, когато е доставено лично при датата на доставката или на първата дата на получаване. Известие по електронна поща до SNB Solutions се счита за недействително, освен ако копие от това известие не бъде изпратено и чрез регистрирана и заверена пощенска пратка и пощенското клеймо не повече от пет дни след изпращане на известие по електронната поща. Всяко уведомление по електронна поща до SNB Solutions ще се счита в сила от датата, на която SNB Solutions получи заверено или препоръчано писмо.

19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

19.1.
В случай на "форсмажорни обстоятелства" (както е определено по-долу), SNB Solutions може да прекрати настоящото споразумение без допълнителни отговорности и задължения пред вас. За целите на споразумението "непреодолима сила" означава обстоятелства или събития извън разумния контрол на SNB Solution, независимо дали са предвидими или не в момента на влизане на споразумението, в резултат на което SNB Solutions не може да бъде задължена да изпълни задълженията си по този договор. Такива обстоятелства или събития включват, но не се ограничават до: война, гражданска война, въстание, пожари, наводнения, трудови спорове, епидемии, правителствени разпоредби и/или подобни актове, ембарго, прекратяване или временна липса на компютърен хардуер или софтуера, сървъри или мрежи, които се намират или поддържат от SNB Solutions или чрез които се предоставят от нас услугите, както и липсата на лицензи или изисквани от правителствените органи.

19.2.
SNB Solutions си запазва правото по всяко време модифицира или временно или окончателно да прекрати предлаганите от нас услуги (или част от тях) със или без предварително предизвестие. Вие се съгласявате, че SNB Solutions не носи отговорност пред вас или която и да е трета страна за промяна, спиране или прекратяване на предлаганите услугите.

20. НЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ ВАС ПРАВА; ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВА ОТ SNB SOLUTIONS.

Настоящото споразумение и свързаните с него права не могат да бъдат прехвърляни, препродавани или по друг начин прехвърляни изцяло или частично от вас без предварителното писмено съгласие на SNB Solutions. По-специално, не можете да продавате сметки или подсметки на трети страни. Независимо от горното, настоящото споразумение е задължително и трансферимо въм вашите преки наследници. SNB Solutions си запазва правото и може да възложи или да лицензира някои или всички свои права и / или задължения по този договор по свое усмотрение и без предварително известие.

21. АРБИТРАЖИРАНЕ И ОТКАЗ ОТ ДЕЛО.

21.1.
КОЯТО И ДА Е ИЛИ КОЙТО И ДА СА ТЪЛКУВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, КОЙТО ПЪРВО НЕ СА РЕЗРЕШЕНИ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ОБСЪЖДАНЕ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЧРЕЗ АРБИТРАЖ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В КАБО САН ЛУКАС, БАХА КАЛИФОРНИЯ СУР, МЕКСИКО. Каквото и да е възмездие произтичащо от такъв арбитраж е обект на преценка на който и да е кпетентен съд или съдебен орган в Мексико. Което и да е действие за потвърждаване или отказ от такова възмездие трябва да бъде внесено в Централен Съд на Кабо Сан Лукас, Баха Калифорния Сур, Мексико. Съгласявате се с личната юрисдикция и място на провеждане в тези съдилища и Вие се отказвате от всяко предизвикателство пред личната юрисдикция или място в тези съдилища. Освен това Вие се съгласявате, че SNB Solutions има право да изиска възмездие за такси за адвокатски хонорари и другите разходи в случай, че SNB Solutions действа за прилагане на тази клауза за арбитраж. Окончателното присъждане във всяка такава арбитражна процедура подлежи на вписване като решение от всеки компетентен съд, при условие че такова решение не противоречи на условията и разпоредбите на настоящия документ.

21.2.
Независимо от разпоредбите на раздел 21.1, ако не успеете своевременно да платите дължими суми, SNB Solutions може да прехвърли вашата сметка за събиране на агенция по избор за събирания и вземания, може да предяви допълнителни съдебни искове, и приложи ограничени до събирането на задълженията и всички лихви или разходи свързани с тях по настоящото споразумение.

21.3.
Нищо в раздел 21.1 не изключва SNB Solutions от: i) търсене и получаване на каквито и да било обезпечителни мерки или налагане на принуда и бързото откриване или друго справедливо облекчение, за да се изпълнят условията на настоящото споразумение или да се отстрани нарушението, или ii) прилага настоящото споразумение или разпоредбите, няма да може или не може да арбитрира конкретен спор.

21.4
В допълнение към гореизложеното, Вие се съгласявате, че като част от интерпретациите по това споразумение, Вие се отказвате от правото на съдебно преследване за каквито и да било спорове, които възникват между вас и SNB SOLUTIONS, което по някакъв начин е свързано с предмета на това СПОРАЗУМЕНИЕ и че подобно освобождаване е изпълнимо до датата на започване на съдебното дело и включително, ако се отменят арбитражните разпоредби на този параграф.

21.5
Нито Вие, нито SNB Solutions не може да бъде представител на други потенциални ищци или клас потенциални ищци във всеки спор, отнасящ се или свързан с настоящото споразумение, нито да бъдат консолидирани или по друг начин определени спорове в една процедура. ВИЕ И SNB SOLUTIONS РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ ЧЕ ТАЗИ СЕКЦИЯ 21.5. ИЗРАЗЯВА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВОТО НА КАНДИДАТУРА ИЛИ КАТО ЧЛЕН НА КЛАС.

21.6
Настоящото споразумение се тълкува в съответствие със законите на Baja California Sur, Мексико.

22. ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ.
Настоящото споразумение представлява цялостното споразумение на страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и замества и отменя всички други предварителни споразумения, дискусии или изявления, писмени или устни. Никой управител, служител или представител на SNB Solutions няма право да прави каквито и да е обещания във връзка с това споразумение или неговия предмет, който не е изрично упоменат в това споразумение и SNB Solutions и вие приемате и потвърждавате че нито SNB Solutions нито вие сте изпълнили този договор водени от това илиа тези обещания.

23. ПРОМЯНА.

23.1.
Това споразумение може да бъде променено от SNB Solutions чрез публикуване на новата версия на споразумението на адрес www.snb-bg.com и ако е публикувано по този начин, то влиза в сила веднага след публикуването на това известие. В случай, че SNB Solutions съществено промени условията на това споразумение, вие приемате и сте длъжни да спазвате променените условия, освен ако не изберете да прекратите договора в рамките на тридесет дни след изпращането на известие за такава промяна.

23.2.
Нямате право да променяте настоящото споразумение, изцяло или отчасти, и всяка такава промяна или опит за промяна не може да бъде изпълнима, освен ако не е написана и подписана от надлежно упълномощен представител на SNB Solutions. Никои допълнителен или несъвместим термин в който и да е друг документ, използван от вас, няма да има правен ефект.

24. СТАТУТ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ.
Вие се съгласявате, че независимо от който и да е закон, всяка претенция или причина за действие, произтичаща от или свързана с използването на Услугата или на настоящото Споразумение, трябва да бъде подадена в рамките на една година след възникването или завинаги забравено.15.06.2018 04:48